Ca 2% av alla gravida drabbas av havandeskapsförgiftning. För att ställa diagnosen krävs att följande symtom finns med:

 • förhöjt blodtryck som uppträder från v20
 • äggvita i urinen
 • kraftig viktökning (ca 4-5 kg) på bara några dagar
 • ödem, vattenansamlingar i kroppen

Några vanliga symtom, som man ska ta allvarligt är:

 • huvudvärk
 • ögonflimmer
 • buksmärtor
 • dimsyn
 • trötthet

Andra symtom då det är viktigt att undersöka vad de beror på är:

 • diastoliska blodtrycket högre än 110 mm Hg och/eller systoliska blodtrycket högre än 160 mm Hg
 • huvudvärk
 • synrubbningar
 • smärtor i övre delen av buken
 • illamående med kräkningar
 • ögonbottenödem
 • livliga reflexer i armar och ben
 • urinproduktion mindre än 400 ml/dygn
 • äggvita i urinen
 • förhöjda lever enzymer
 • lungödem
 • hjärnödem
 • hjärnblödning

För det mesta återgår njurfunktion och blodtryck till det normala inom några månader efter förlossningen. Risken att drabbas av preeklampsi under kommande graviditeter är liten men kvinnor som haft havandeskapsförgiftning löper ca 20% högre risk att drabbas av förhöjt blodtryck senare i livet och bör kontrollera blodtrycket med något års mellanrum.