Om längtan efter en graviditet är mycket stark kan en grossesse nerveuse, inbillad graviditet, uppstå. Då får kvinnan alla fysiska tecken, menstruationen kan till och med upphöra utan att hon egentligen är gravid men ett graviditetstest ställer diagnosen.