Graviditetsdiabetes kan vara förknippat med högre risk för fostermissbildningar, oftast handlar det om makrosomi (att barnet föds stort för sin ålder). Makrosomi ökar risken för förlossningsskador och asfyxi.Kvinnor med graviditetsdiabetes får i högre utsträckning än kvinnor som inte har diabetes barn med neurologiska problem, med utvecklingsstörning och med missbildningar. Det totala antalet barn som föds med dessa skador är få. Det är ändå viktigt att kontrollera glukoshalterna under graviditeten och att försöka hålla halterna nere så gott det går.