Intag av multivitaminer kan minska risken för missbildningar hos barn födda av kvinnor med diabetes. Genom att börja ta multivitaminer som kosttillskott tre månader innan graviditeten och fortsätta de första tre månaderna av graviditeten kan riskerna minskas så att de blir jämförbara med kvinnor som inte har diabetes.