Graviditetsdiabetes beror på en kombination av att det finns brister i känsligheten för insulin innan graviditeten och att kroppen inte svarar fullt ut på det insulin kroppen producerar under graviditeten. Den insulinreglerade förbränningen av kolhydrater, fetter och proteiner påverkas i olika grad vid graviditetsdiabetes. När förbränningen hos kvinnan minskar blir det mer näring över till fostret vilket kan leda till att det växer sig större än normalt.

Risken att barnet ska dö i samband med förlossningen är högre om kvinnan är insulinbehandlad diabetiker än om hon inte har diabetes. Dessutom är risken större att barnet föds stort för tiden vilket kan bidra till förlossningsskador. Att ha respekt för sin sjukdom och försöka hålla sina blodsockernivåer på en bra nivå ger barnet bästa möjliga förutsättningar.

I studier gjorda runt om i Europa har man sett att risken att utveckla insulinresistens ökar hos vuxna som fötts med låg födelsvikt. I USA tror man sig ha sett ett samband mellan graviditetsdiabetes hos kvinnan som lett fram till storvuxna barn och utvecklingen av typ 2 diabetes (åldersdiabetes) hos överviktiga tonåringar. En italiensk studie visade att kvinnor med graviditetsdiabetes ofta var äldre och vägde mer än kvinnor som inte utvecklade graviditetsdiabetes. Forskarna fann också att kvinnor med låg födelsevikt löpte större risk att utveckla såväl glukosintolerans som diabetes under graviditeten.