Enligt en studie gjord i Storbritannien visade det sig att risken för komplikationer under graviditeten ökar om kvinnan har diabetes av typ 2. Risken för dödfödsel är fördubblad, risken för missbildningar är elva gånger större, kejsarsnitt är vanligare och barnen är större vid födseln. Detta innebär att det är viktigt att följa diabetes under graviditeten och försöka undvika dess påverkan på fostret.