Diabetes som inte är relaterad till graviditeten delas upp i två grupper: diabetes mellitus typ 1 som är insulinkrävande och som oftast uppträder i unga år och diabetes mellitus typ 2 som oftast uppträder hos äldre människor och kan behandlas genom kostomläggning eller tabletter och endast i undantagsfall kräver insulin. Diabetes innan graviditeten är en känd riskfaktor när det gäller olika komplikationer. Därför är det viktigt att kvinnan redan innan graviditeten förbereder sig för att ge så goda förutsättningar som möjligt för sitt barn – i den mån hon har möjlighet till det. Behovet av insulin ökar under graviditeten, därför är det viktigt att vara extra vaksam på blodsockernivåerna och få hjälp och råd av läkare för insulininställning. Tablettbehandlade diabetiker brukar få gå över på insulin under graviditeten.

Kvinnor med diabetes av typ 1 (ungdomsdiabetes) har ofta mer besvär med mensen än andra kvinnor. Det är inte ovanligt att de har längre cykler, långa menstruationer och rikliga blödningar i 20-30 årsåldern. Efter 30 årsåldern jämnar skillnaderna ut sig. Däremot kommer deras menarche (första mens) senare och menopaus (sista mens) tidigare än andra kvinnor. Kvinnor med typ 1 diabetes upplever färre graviditeter och fler missfall än kvinnor som inte är diabetiker. När det gäller de rikliga blödningarna kan p-piller fungera för en del kvinnor.

Många komplikationer i samband med graviditeten tros bero på att kvinnan inte fått i sig tillräckligt med näringsämnen vilket i sin tur också drabbar fostret med näringsbrist som följd. Andra orsaker till näringsbrist hos fostret kan vara ärftliga faktorer, sjukdom hos kvinnan, giftpåverkan och fysiska orsaker. Intag av multivitaminer kan minska risken för missbildningar hos barn födda av kvinnor med diabetes. Genom att börja ta multivitaminer tre månader innan graviditeten och fortsätta de första tre månaderna av graviditeten kan riskerna minskas så att de blir jämförbara med kvinnor som inte har diabetes.

Redan i början av graviditeten är det viktigt att vara bra inställd i blodsockernivå eftersom höga nivåer ökar risken för missbildningar och missfall. I början av graviditeten producerar fostret inget eget insulin utan får samma nivåer som modern. När fostret börjar producera eget insulin först lite i vecka 10-12, sedan funktionell mängd i vecka 28, kan det börja överproducera insulin som kompensation till blodsockret. Insulin har en tillväxtfrämjande funktion hos fostret vilket bidrar till att barn till kvinnor med diabetes föds stora men utan att ha mognat i motsvarande grad.

Barn till kvinnor med dåligt reglerad diabetes mellitus föds ofta omogna i förhållande till graviditetslängd, löper större risk att drabbas av andningsstörningar, lågt blodsocker, nyföddhetsgulsot och matningssvårigheter. Underbehandlad diabetes av typ 1 (ungdomsdiabetes) kan vara orsak till att en del barn dör i samband med förlossningen. I allmänhet följer man barnets blodsockernivåer efter födelsen och ger tillmatning på läkarordination om så behövs, vid riktigt låga nivåer vårdas barnet på neonatalavdelning och får sockerdropp några dagar tills blodsockernivåerna stabiliserat sig.

Om kvinnan har allvarliga kärlförändringar i öggonbotten kan det åtgärdas med laser i tidig graviditet om det inte hinns med innan. Om hon har proliferativ retinopati brukar det rekommenderas att hon föder med kejsarsnitt för att minska risken för avlossning. Om kvinnan visar tecken på diabetesnefropati, påverkan på njurarna så att det visar sig med protein i urinen löper hon större risk att drabbas av preeklampsi, det är dock viktigt att veta att mängden protein i urinen ökar naturligt fram emot slutet av graviditeten.