Man vet inte varför en del drabbas av blindtarmsinflammation (appendicit). Man har sett att risken att drabbas varierar med menscykeln men man har inte hittat några klara samband. I en studie där man tittade på andelen gravida kvinnor bland patienter med blindtarmsinflammation fann man att risken att drabbas var mindre om man är gravid, särskilt under tredje trimestern var risken liten.