Försök på djur har tidigare visat att stress på honan nder dräktigheten påverkar fostret negativt. En studie av människor visade att stress och oro under graviditeten påverkade barnets mentala och motoriska utveckling negativt vid åtta månaders ålder. Stress under framförallt första trimestern kan påverka fostrets hjärnutveckling så att barnet vid tvåårsåldern riskerar att ha problem såväl språkligt som mentalt jämfört med andra barn i samma ålder. Lite stress tål barnet men ju större och långvarigare stressen är desto mer märks det senare på barnet. Därför är det viktigt att försöka ordna för en lite lugnare tillvaro redan från början.