Riksförsäkringsverket har studerat hur gravida kvinnor sjukskriver sig i slutet av graviditeten. De fann att en stor del av kvinnorna sjukskrivs på grund av ryggbesvär och andra problem som kan relateras till graviditeten.

Tanken är att man ska använda sina havandeskapspenningsdagar om man inte orkar eller kan arbeta på grund av graviditetsbesvär. Många väljer att spara de dagarna tills barnet fötts och försöker lösa det genom att gå ner i arbetstid, hitta andra arbetssysslor och liknande.

Kommentar:
Vad som ändå känns hoppfullt när det gäller denna rapport är att man diskuterar det gammalmodiga upplägget på havandeskapsersättningen. Arbetslivet har förändrats sedan den kom till och behöver anpassas till dagens förutsättningar.