Gravida har hög sjukfrånvaro. Gravida kvinnor sjukskrivs i så stor utsträckning att det märks på sjukskrivningsstatistiken för kvinnor i stort. Enligt en studie som gjorts är det viktigt att ta med detta i beräkningen när man påstår att kvinnor är sjukare än män. De flesta kvinnor som sjukskriver sig under graviditeten gör det på grund av ryggbesvär. Tre fjärdedelar av de kvinnor som sjukskriver sig under graviditeten upplever att de har god hälsa. Var tolfte kvinna som inte sjukskrev sig upplevde att deras hälsa var dålig. Var tjugonde kvinna ansåg att hennes dåliga hälsa berodde på graviditetskomplikationer eller liknande. Många upplever ändå att de mår bra under graviditeten.