De första veckorna efter befruktningen ser samtliga fosters kön likadana ut. Med tiden utkristalliseras könet men det kan dröja ända till efter födelsen innan pojkens testiklar vandrat ner i pungen. Först i tredje månaden kan en säker könsbestämning av fostret göras vid missfall eller abort.

Att pojken får sin testikel beror på Y-kromosomen, det finns ett s.k. ytantigen i den som kan påvisas i samtliga manliga celler. Det kallas för det Y-inducerade histokompabilitetsantigenet (H-Y-antigenet), om detta saknas kommer fostret att utveckla äggstockar i stället för testiklar. Första skedet av testikelns utveckling sker runt vecka 7, vid vecka 8 börjar pojken utsöndringen av testosteron. Testiklarna vandrar från trakten av njurartärerna och nedåt.

Flickans äggstockar utvecklas vid ungefär samma tidpunkt och börjar producera oogoner, det som senare ska mogna till befruktningsdugliga ägg. Max antal oogoner har flickan i vecka 20 då det finns 6-7 miljoner av dem. De flesta förstörs redan innan födelsen men tillräckligt många finns kvar för att det ska räcka hennes fruktsamma liv.