Ett svenskt forskarlag har funnit att fosterfettet som omger barnet vid födelsen verkar ha bakteriedödande egenskaper. Prover tagna både på fosterfettet på det nyfödda barnets kropp och från huden på barnet visade att det fanns en form av antibiotika på båda ställen. Detta skulle kunna visa att barnet har ett visst skydd för infektioner redan innan födelsen.