Fostervattenprov verkar inte vara någon stor riskfaktor när det gäller moderkaksavlossning och föreliggande moderkaka. Man har dock funnit att det finns vissa risker, särskilt om provet görs innan femtonde graviditetesveckan. Till riskerna hör tång-, sugklockeförlossning eller kejsarsnittsförlossning. Andra risker är relaterade till fosterhinnorna och lågt tryck i fostersäcken. Riskerna är inte större för äldre kvinnor (35-49 år).