Alla gravida i vissa riskgrupper samt gravida över en viss ålder, oftast 35 år men det varierar inom olika landsting, erbjuds att göra fostervattenprov. Detta eftersom risken för missbildningar ökar med stigande ålder hos kvinnan. När det gäller Downs syndrom är risken följande:

  • 35 år: 1 av 400 barn
  • 40 år: 1 av 100 barn

Risken att få missfall ökar med 1-2% efter ett fostervattenprov.

amniocentesGenom att ta ett prov på fostervattnet kan man få ut gamla celler från fostret, dessa analyseras och antalet kromosomer räknas. Fostervattenprovet kan också användas för att identifiera AFP, virus, bakterier, enzymer samt göra blodgruppering om det finns misstanke om immunisering hos fostret.

Provet går till så att när kvinnan gått över 14 fullgångna graviditetsveckor tas fostervatten med en mycket tunn nål upp i en spruta. Anledningen till att man väntar till vecka 14 är att fostervattenmängden är för liten innan, oftast görs fostervattenprovet i vecka 15-16. Var sprutan ska stickas in i livmodern bestäms genom ultraljud för att minska risken att man sticker i moderkakan och för att utesluta att kvinnan väntar tvillingar, vid tvillinggraviditeter krävs ett speciellt förfarande. Cellerna i provet odlas och behandlas innan de analyseras i mikroskop. Därför brukar det ta ungefär fyra veckor innan man får svar, vill man undersöka vissa ämnesomsättningsrubbningar kan det ta upp till sex veckor innan det kommer svar. Är kvinnan Rh negativ och inte immuniserad får hon en anti-D spruta för att förhindra immunisering ifall barnets blod skulle blanda sig med hennes vid insticket. Om fostervattenprovet av någon anledning görs i tredje treimestern är det viktigt att en noggrann bestämning av fosterläget görs, blåsan töms, noggrannhet var nålen sätts så att den inte skadar fostret.

Komplikationer är ovanliga men förutom missfall finns det en liten risk för:

  • livmodersammandragningar
  • för tidig vattenavgång
  • blödningar
  • trauma mot fostret
  • Enligt en engelsk studie, som dock kritik därför att de som deltog i studien till mycket stor del bestod av riskpatienter, finns också en visss risk för:

  • andningsproblem vid födelsen
  • spetsfot
  • kongenital höftledsluxation