De flesta gravida oroas väl åtminstone någon gång över något de ätit eller utsatt sig för och som skulle kunna skada fostret. Placentabarriären som genom moderkakan utgör ett yttre försvar för fostret skyddar mot de flesta faror men inte alla. Fosterskador kan orsakas av infektioner, läkemedel, droger och kamikalier, joniserande strålning och alloimmunisering. Vilken form av skada barnet drabbas av beror på när i fostrets utvecklnig det utsätts för detta.

  • transplacentära infektionsvägen – virus kan gå över till fostret under hela graviditeten, bakterier främst i andra halvan.
  • fostrets utvecklingsnivå – under utvecklingen av embryot kan påverka utvecklingen av dess organ, under fosterstadiet påverkar infektioner fostret ungefär som de skulle gjort efter födelsen.
  • fostrets infektionskänslighet – beror på fostervävnadens mottaglighet, fostrets immunologiska mognad.
  • smittämnets art och kvantitet – fostret kalarar sig ofta bra pga dess passiva immunitet som överförs från modern.

Det finns några välkända virussjukdomar kan skada embryot om kvinnan får dem under vissa, kritiska, perioder i graviditeten:

  • rubella – katrakt, dövhet, hjärtmissbildningar
  • CMV-infektion – hjärnskador, missbildningar
  • HSV-virus – missbildning

Efter 14e graviditetsveckan förändras immunförsvaret, fostret klarar då sjukdomar som skulle ha skadat det innan, men sjukdomar som toxoplasmos kan fortfarande ge fosterskador liksom vissa läkemedel. Därför är det viktigt med handhygien och hygien vid matlagning under hela graviditeten liksom att rådgöra med läkare inför medicinering.