Ibland kan man av olika anledningar behöva ta olika prover på fostret redan innan det föds.

Chordocentes

Navelsträngsprov som kan göras efter 18 fullgångna veckor och som kan användas för kromosomanalys eller Hb-kontroll vid svåra fall av immunisering. Om det behövs kan fostret tillföras nytt blod denna väg. Ett provsvar dröjer bara några dagar och kan i vissa fall ge svar tidigare i graviditeten än fostervattenprov.

Andra prov

Genom att shunta ut vätska från olika organ hos fostret kan man göra fostervattenprov och på så sätt finna vissa sjukdomar som kan behandlas och på så sätt rädda livet på barnet.