Posttraumatiskt stressyndrom, att man har symtom som liknar de som uppstår då man varit med om en traumatisk upplevelse såsom krig eller andra katastrofer, har diskuterats som en följd av jobbiga förlossningsupplevelser. I allmänhet är det dock andra krafter som bidrar till detta.

Psykoanalys är ett sätt att se på det vi bär med oss i vårt inre. Det finns många olika sätt att se på det inre och varje sätt belyser en del av den helhet som är individen. Psykoanalysen försöker reda ut vad det undermedvetna kan ställa till med om "fel" knappar aktiveras. I samband med förlossningen pratar man om grundläggande förtroende och präglingar, vilka upplevelser vi bär med oss från det att vi föddes fram till den person vi är idag. Hur vi hanterat tidigare upplevelser påverkar oss under graviditeten och inför förlossningen. Inom oss finns krafter som vi kan styra med viljan och krafter som vi inte kan styra över, krafter som vi i dagligt tal kallar drifter. Ibland kan driften att föröka sig, att skaffa barn, ställas mot den kontrollerbara kraften som inte vill ha barn på grund av arbete, familjeförhållanden eller andra faktorer.

En del kvinnor bär på en känsla att bli övergiven när fostret lämnar kroppen och vetskapen om att barnet senare kommer att frigöra sig ytterligare gör att de räds förlossningen som är det första steget i frigörelsen för den nya människan. Oviljan att släppa greppet om barnet kan ha sin grund i:

  • oro i samband med medicinska riskgraviditeter
  • tillit och förtroende från uppväxten
  • förhållandet till smärta och sjukdom
  • sexuella övergrepp, oklart samband
  • den kvinnliga identiteten, fördömande, skam, skuld inför sexualiteten.
  • rädsla att förlora kontrollen under förlossningen men också för gott.