Tidigare förlossningar påverkar antalet barn

Kvinnor med en negativ första förlossningsupplevelse nöjer sig i högre grad än andra kvinnor med ett barn, de väntar också längre med att skaffa nästa barn.

Lämna ett svar