De flesta (ca 80%) känner rädsla inför förlossningen. Även om kvinnan ofta är rädd för samma saker som mannen inför förlossningen så finns det en del skillnader. Kvinnor är mest rädda att barnet ska vara sjukt, handikappat eller skadas under förlossningen. De är också rädda att de ska föda med istrumentell hjälp, att bli övergivna i förlossningsrummet, att de ska göra något fel, dessutom är de rädda eftersom de känner sig osäkra på vad som kommer att hända under förlossningen. Män är mest rädda för kvinnans smärta och lidande, kejsarsnitt, att barnet ska få skador vid förlossningen, sin egen hjälplöshet och oförmåga oroade liksom rädslan att kvinnan ska dö under förlossningen.