Oro och ångest påverkar kvinnans välbefinnande negativt, den kan förändra kroppens funktioner vilket i sin tur påverkar det väntade barnet och förlossningen. Ångest ökar den negativa delen av förlossningserfarenheten och försvårar anknytningen mellan mor och barn. Rädsla och oro kan höja blodtrycket, sänka smärttröskeln och göra att kvinnan får svårare att hantera förlossningen. Rädslan påverkar kvinnans humör så att hon blir deprimerad, känner dåligt självförtroende, blir osäker, sätter sig i flyktberedskap, känner oförmåga att njuta av graviditeten, lider av sömnlöshet m.m. Många kvinnor känner att deras rädsla inte tas på allvar.

Kvinnorna i en studie som gjordes om förlossningsrädsla var i allmänhet ense om att rädslan var en viktigt del i förberedelseprocessen inför förlossningen. Samtidigt kan ångest bidra till att förlossningen tar längre tid.