Kvinnor har olika sätt att själva hantera sina rädslor inför förlossningen:

  • en del tänker mycket på rädslorna
  • en del vågar inte berätta om dem för andra, andra väntar tills man gått så långt att man känner att bl.a. risken för missfall minskat
  • en del gråter mycket och/eller drabbas av sömnlöshet
  • en del vill göra kontroller utöver det normala antalet, kanske även fostervattenprov
  • en del vill försöka få föda med kejsarsnitt
  • ofta är rädslan övergående och påverkar inte livet i stort

Psykologiskt kan en kvinna med tidigare traumatisk förlossningsupplevelse välja att antingen avlägsna sig från den tidigare upplevelsen genom att göra den kommande förlossningen så olik den förra som möjligt (t.ex. välja planerat kejsarsnitt) eller genom att gå igenom samma sak igen med förhoppningen om att det kommer att bli annorlunda. För att kvinnan ska klara det sistnämnda behövs bl.a. stödsamtal av den typ som erbjuds i s.k. Aurora-grupper.

Det finns olika sätt att bearbeta förlossningsrädslan och det är viktigt att hitta ett sätt att göra det på. Några sätt:

  • att se till att man är informerad om förlossningsförloppet, smärta/smärtlindring, amning och det nyfödda barnets behov
  • att skriva förlossningsplan
  • att gå på förlossningsförberedande samtal
  • fatt å psykologstöd alt. gå på Aurorasamtal eller motsvarande.

Postpartum samtal strax efter förlossningen ger kvinnan möjlighet att sätta ord på en jobbig förlossningsupplevelse. Som nyförlöst mamma med svåra minnen av förlossningen är det viktigt att man får bearbeta förlossningen och att man känner att man blir bekräftad med de känslor man bär. Vissa studier har visat att det är mest gynnsamt att samtala med någon insatt en till tre dagar efter födelsen gynnsamt.

På många platser finns särskilda mottagningar för förlossningsrädda kvinnor. Där får de hjälp att bearbeta sina rädslor under graviditeten. De har lite olika namn på olika kliniker. På en del håll benämns de Auroragrupper. Aurora = morgonrodnad. Namnet associerar till att grupperna ska ge kvinnor ljusare tankar om födandet. Andra namn är Anima.

Vid samtal med psykolog är det viktigt att man känner att rädslan accepteras av den man pratar med, det är tillåtet att vara rädd och man ska inte behöva känna att den man pratar med bär på samma rädsla.

Svensk psykiatrisk förening rekommenderar problemorienterad och strukturerad korttidspsykoterapi samt kognitiv beteendeterapi för förlossningsrädda kvinnor. Beteendeterapeutisk exponeringsterapi där man utsätts för traumat igen tillsammans med behandlaren är en metod som dock inte är särskilt praktisk om traumat utgör en tidigare förlossning men som kan användas om traumat har en annan grund i botten, genomgång av traumat i lugna och trygga förhållanden är förmodligen den vanligaste metoden.