Normalt fäster det befruktade ägget i den övre delen av livmodern. Vid föreliggande moderkaka (placenta praevia, placenta previa) har ägget fäst relativt långt ner i livmodern. Det innebär att moderkakan ligger för modermunnen så att barnet inte kan födas utan att moderkakan börjar blöda när sammandragningarna börjar. Lågt sittande moderkaka innebär att moderkakan når så gott som ner till modermunnen utan att ligga för, det kan också leda till ökad risk att flikar nedtill lossnar och orsakar blödningar. Det är få som drabbas av detta och komplikationer kan förhindras då det går att hitta med ultraljud. Ett problem är dock att det kan vara svårt att se tidigt i graviditeten vilket kan skapa onödig oro om man misstänker detta allt för tidigt i graviditeten.

Vid ungefär 0,5-1,0% av alla förlossningar ligger moderkakan i vägen. Flerföderskor och tidigare kejsarsnitt anses kunna utgöra ökade risker. Mer säkra orsaker till att moderkakan breder ut sig ner över modermunnen är livmodermissbildningar, myom eller dåliga förutsättningar för moderkakan att ta upp näring i övre delen av livmodern.

I första trimestern kan det vara svårt att alls se var moderkakan sitter, ibland ser det ut som om hela livmodern täckts av moderkakan. Först fram emot vecka 11-12 kan man lokalisera den lite lättare men det kan fortfarande vara svårt att se var den slutar neråt livmodermunnen.

Även i andra trimestern kan det vara svårt att lokalisera moderkakan korrekt. Vid 5-10% av ultraljuden i andra trimestern ser moderkakan ut att vara lågt placerad. På en del håll får man då göra ytterligare ultraljud för att försäkra sig om att så inte är fallet. Färre än 0,5% har verkligen lågt sittande moderkaka. Om moderkakan är fäst i framväggen av livmodern kan det dröja lite längre innan man känner fosterröelser.

Först i tredje trimestern kan man med säkerhet säga var moderkakan är placerad. Har man tidigare sett att den är placerat högt upp i livmodern är allt frid och fröjd, problemet är om den ser ut att sitta lågt eller framför modermunnen. En moderkaka som är placerad på framsidan av livmoder flyttar sig oftare lite uppåt än en moderkaka placerad på bakväggen. Det uppskattas att ungefär hälften av alla blödningar i tredje trimestern beror på föreliggande moderkaka.

Ett tydligt tecken på föreliggande moderkaka i slutet av graviditeten är blödning. Med ultraljud säkerställs diagnosen. Behandlingen beror sedan på hur långt gången graviditeten är. Till att börja med får kvinnan stanna på sjukhus tills blödningen avtagit helt. Före vecka 37 försöker man vänta med förlossning om kvinnan inte blöder mycket, ibland kan hon få åka hem och vänta och vila så länge inte blödningen återkommer – vid minsta blödning är det viktigt att åter kontakta sjukhuset liksom vid vattenavgång eller om värkarbetet startar.

Hos 0,4% av alla gravida sitter moderkakan lågt ner i livmodern när det är dags att föda, hos 0,1% sitter moderkakan helt eller delvis för modermunnen. I båda fallen kan det bli svårt att föda vaginalt eftersom risken är stor att moderkakan lossnar och orsakar blödning, sitter moderkakan lågt (relativt högt) kan det gå att föda vaginalt, annars föder man med kejsarsnitt.