För tidig vattenavgång (PROM), det vill säga vattenavgång före 37 graviditetsveckor, kan vara en allvarlig förlossningskomplikation oavsett när det inträffar i graviditeten eftersom det också kan påverka hur mamman och barnet mår första tiden efter förlossningen. Även om komplikationerna i samband med tidig vattenavgång är många och kan ta lång tid att läka ut så är chanserna att rädda dessa barn mycket stora.

Diagnos

Rinner vattnet rikligt är diagnosen ganska lätt att ställa, sipprar vattnet kan det däremot vara svårare att skilja det från de normala, rikliga, flytningar som förekommer under graviditeten. Några sätt att lista ut om det är fostervatten brukar vara: att vätska kommer genom yttre modermunnen, att flödet ökar vid hosta eller att mäta pH-värdet på vätskan.

Risker

När vattnet gått finns det risk att infektioner sprider sig upp i fostervattnet och till fostret. Risken ökar ju kraftikare sammandragningar kvinnan har. Det finns studier som visar att tidig igångsättning med oxytocin däremot inte ökar risken för kejsarsnitt efter PROM.

Periodiska eller episodiska sänkningar i hjärtfrekvensen mot slutet av andra trimestern kopplas till PROM vid graviditeter med för tidig förlossning före vecka 32.

Prognos

Ju senare vattenavgång desto bättre prognos, särskilt om det sker efter 25 graviditetsveckor. Efter 32 veckor är den mycket god.