Nyfödda som haft för lite fostervatten i livmodern (oligohydramnios) blir lite känsligare och verkar löpa större risk att drabbas av ofullständig utveckling av lungorna samt verkar löpa större risk att dö under nyföddhetsperioden jämfört med de som har tillräckligt med fostervatten.