Fisk är en ständig källa till oro. Vågar man äta fisk eller inte? Fisk från vissa områden innehåller helt klart mer miljögifter än andra och bör undvikas. Den är dock inte så dödligt giftig att det är någon fara att äta lite någon gång emellanåt. Däremot finns risken att allt för hög konsumtion kan ge fosterskador. Vad som är lurigt i det sammanhanget är att ingen vet var gränsen går, så försiktighetsprincipen får råda så länge ingen vet bättre.

Fisk som man kan äta hur mycket man vill av är: torsk, kolja, sej, vittling och rödspätta. Odlad fisk kan man också äta, t.ex. lax, öring, röding, sik och siklöja. Det har förekommit varningar för viss odlad lax så det är bra att hålla ögonen uppe ifall det kommer nya råd.

Fisk som bör undvikas är abborre, gädda, gös, lake, ål, hälleflundra, vild lax, havsöring, strömming/sill från östersjön. Vilsfångad lax frön Vänern och röding från vättern bör också undvikas.