1% av alla fertila kvinnor har eller har haft epileptiska anfall någon gång och många använder mediciner i förebyggande syfte. Hur sjukdomen kommer att te sig under graviditeten varierar från kvinna till kvinna. Hos 30% av alla gravida kvinnor ökar risken för anfall, en anledning kan vara att graviditetsillamående kan bidra till att medicineringen inte fungerar som vanligt men även andra förändringar i kroppen kan bidra till att medicinerna inte tas upp ordentligt. Järnbrist är vanligt trots att kvinnan tar extra järntillskott på grund av att många läkemedel försvårar för kroppen att ta upp folsyra. Därför behövs ofta folsyratillskott, ibland också ett K-vitamintillskott för att förhindra koagulationsdefekter. Risken att föda ett missbildat barn är 2-3 gånger större än normalt om man har epilepsi. Det beror troligen på de antiepileptiska medicinerna och deras påverkan på kroppens förmåga att ta upp folsyra.