Druvbörd är en märklig graviditet eftersom det oftast inte finns något foster trots att livmodern växer, istället för att det bildas en moderkaka bildas små blåsor (molor). Molorna producerar stora mängder HCG, så ett graviditetsprov visar på graviditet. De saknar kromosomer från modern och det saknas oftast ett foster.

Druvbörd är vanligare bland äldre kvinnor och vanligare i I-länder än i U-länder, därför finns bl.a. teorier om att näringsrubbningar kan vara en orsak.

Man får oftast många symtom som kan misstolkas som flerbörd: livmodern växer snabbare än normalt och man får kraftiga graviditetssymtom såsom illamående, bröstspänning och så vidare. Eftersom livmodern växer så snabbt kan det ge smärtor i livmodern. Preeklampsi kan också utvecklas tidigare än normalt liksom koagulationsrubbningar.

För att ställa diagnos jämförs magmåttet med graviditetslängd, dessutom undersöks hjärtaktivitet och fosterrörelser. Ultraljud säkerställer diagnosen. När diagnosen är säker görs en utsugning av det som finns i livmodern. Eftersom druvbörd kan orsaka allvarliga tillstånd följs HCG-nivåerna var tredje månad under ett år. Under den tiden bör kvinnan undvika att bli gravid så att det går att se om det är molan som är kvar och spökar eller om det är en ny graviditet. Om man utvecklat choriocarcinom, en tumör till följd av att molarester funnits kvar efter livmodertömningen, får man också gå på lungröntgen efter en månad.

Om det inte finns några särskilda riskfaktorer kan kvinnan bli gravid i framtiden om hon så önskar, med det förbehållet att hon väntar tills det är säkerställt att molan är borta.