Man har studerat barn vars mödrar missbrukat amfetamin under graviditeten. Man följde 64 barn under uppväxten och gjorde en utvärdering när de blev 14 år. 15% av barnen låg ett år efter sina jämnåriga i skolan. Betygen i gruppen var sämre än för deras klasskamrater. Beteendestörningar var vanligt oavsett om barnet bodde i fosterhem eller hos sin biologiska mor. Ju äldre mödrar barnen hade desto större chanser att klara sig bra för barnet. Psykosociala faktorer under barnets fyra första levnadsår påverkar hur barnet klarar sig i fjortonårsåldern, bäst klarar de sig om moderns problem identifierats redan under graviditeten så att rätt hjälp har kunnat sättas in.