Hemoglobinhalten i blodet påverkar riskerna för fostret

Låga hemoglobinvärden hos kvinnan under graviditeten misstänks öka risken för låg födelsevikt och därmed också risken för dödfödsel. Man vet dock inte hur det hänger ihop. En studie kom fram till att man kan se ett samband när det gäller dödfödsel på grund av för tidig födsel eller låg födelsevikt och höga hemoglobinhalter efter förlossningen.

Lämna ett svar