Högt blodtryck vanligt vid graviditet

Högt blodtryck är den vanligaste graviditetsrelaterade komplikationen. Det systoliska blodtrycket (”övertrycket”) ökar långsamt fram emot slutet av graviditeten. Det diastoliska blodtrycket (”undertrycket”) sjunker långsamt fram till v25-28, därefter ökar det stadigt. På förstagångsgravida ökar trycket mer än hos kvinnor som varit gravida flera gånger. Det finns ett samband mellan det diastoliska trycket och den BMI man har i normala fall men det påverkas inte av viktökningen under graviditeten. Hos rökare sjunker det diastoliska blodtrycket mer än för övriga i början av graviditeten och det ökar långsammare under sista delen av graviditeten.

Lämna ett svar