Högt blodtryck är den vanligaste graviditetsrelaterade komplikationen. Det systoliska blodtrycket (”övertrycket”) ökar långsamt fram emot slutet av graviditeten. Det diastoliska blodtrycket (”undertrycket”) sjunker långsamt fram till v25-28, därefter ökar det stadigt. På förstagångsgravida ökar trycket mer än hos kvinnor som varit gravida flera gånger. Det finns ett samband mellan det diastoliska trycket och den BMI man har i normala fall men det påverkas inte av viktökningen under graviditeten. Hos rökare sjunker det diastoliska blodtrycket mer än för övriga i början av graviditeten och det ökar långsammare under sista delen av graviditeten.