Högt blodtryck är den vanligaste komplikationen under graviditeten. I en svensk studie visade det sig att svenska kvinnor i allmänhet hade högre blodtryck än vad man kommit fram till i internationella studier. Det systoliska blodtrycket ökar stadigt under graviditeten medan det diastoliska ökade sakta fram till vecka 25-28, därefter ökade det snabbare och var så småningom drygt 7% högre än i början av graviditeten. Hos förstagångsgravida ökade blodtrycket mer än hos omföderskor. Det diastoliska blodtrycket påverkades inte av ålder eller viktökning under graviditeten. Hos rökande kvinnor höjdes blodtrycket snabbare i början av graviditeten men inte lika snabbt i slutet.