Det finns flera anledningar till att man får högt blodtryck. Många människor, främst äldre, har ett ständigt högt blodtryck (essentiell hypertoni). På grund av de förändringar som sker i blodvoym och annat under graviditeten är det inte ovanligt med högt blodtryck under en period men det är viktigt att följa trycket så att det inte drar iväg och blir allt för högt.

Har man högt blodtryck, dvs 140/90 eller mer, innan man blir gravid löper man ökad risk för olika komplikationer. Till dem hör ökad missfallsrisk, risk för tillväxthämning hos fostret, graviditetshypertoni eller preeklampsi, ökad risk för moderkaksavlossning samt i värsta fall ökad risk för fosterdöd. Därför följs man upp extra noga under graviditeten så att blodtrycket kan hållas på så bra nivå som möjligt.

Under graviditeten följs blodtrycket kontinuerligt på alla kvinnor, efter 30e graviditetsveckan är det extra viktigt att följa upp högt blodtryck så att det inte ökar för mycket. Vid mycket högt blodtryck (180/110 före graviditeten eller 160/110 under graviditeten) läggs man in på sjukhus för övervakning och eventuell medicinering och kostrådgivning. Om blodtrycket fortfarande är för högt vid vecka 38 kan det bli aktuellt med igångsättning. Igångsättning eller kejsarsnitt kan också bli aktuellt om barnet börjar må dåligt, barnets välbefinnande har man koll på genom att köra CTG-registreringar regelbundet och genom att då och då göra ultraljudsundersökningar.