Kvinnans blodsammansättning förändras under graviditeten. Mest känt är kanske att man kan mäta hCG, graviditetshormonet, i blodet för att se om kvinnan är gravid. Man kan också mäta AFP i vecka 14-16 för att se om barnet har Downs syndrom samt om det har ryggmärgsbråck. Visar provet på kromosomavvikelser kan kvinnan göra ett fostervattenprov för att säkerställa diagnosen. Ett problem med provet är att det görs så pass sent i graviditeten att svaret på ett eventuellt fostervattenprov kan dröja fram till 17-19 veckors graviditet. Ställs kvinnan inför valet att göra abort måste hon ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen om hon gått 18 veckor eller längre.