I en amerikansk studie har man försökt ta reda på när och hur kvinnor blöder i början av sina graviditeter i de fall de får en blödning då. 10% av kvinnorna rapporterade att de haft minst en dag med blödning under de första åtta graviditetsveckorna, av dessa kvinnor var det en av sju som fick missfall. Blödningen kom oftast när kvinnan skulle haft sin mens och sällan på själva implantationsdagen, blödningen var inte heller associerad med samlag. Forskarna kom fram till att blödningen inte kunde misstas för senaste mens och att de allra flesta kvinnor som får en lätt blödning i början av graviditeten också fullföljer den.