Det finns många tillstånd som kan orsaka blödningar under graviditeten. Inte alla indikerar någon fara men det är alltid bättre att kontrollera vad det är en gång för mycket än en gång för lite. Några vanliga, i de flesta fall mindre akuta, orsaker till att blödningar uppstår är:

 • föreliggande moderkaka
 • blödning i moderkakans yttre kärl
 • teckningsblödning (ett tecken på att förlossningen är på gång)
 • cervixpolyp
 • cervixcancer
 • blödande erytroplaki
 • varixblödning
 • infektion (chlamydia, trichomonas m.fl.)

Andra, mer akuta orsaker, till blödningar under graviditeten är:

 • missfall
 • utomkvedshavandeskap
 • druvbörd

Dessutom finns det flera helt ofarliga orsaker till att en blödning kan uppstå:

 • implantationsblödning (när det befruktade ägget fäster på livmoderväggen)
 • mensliknande smärtor vid samma tid som mensen skulle ha varit om det inte vore för att man redan var gravid, brukar upphöra efter första timestern
 • nyligen gjord vaginal undersökning på MVC
 • samlag strax innan blödningen upptäcks