Under graviditeten kräver fostret, livmodern och flera av kvinnans organ en ökad blodförsörjning. Det ställer högre krav på hjärtat som får arbeta mer och slår fler slag per minut än vanligt. Mängden blod som pumpas ut från hjärtat ökar med upp till 50% fram till sjunde månaden, därefter återgår det nästan till normala nivåer strax innan förlossningen.

Eftersom en del av blodvolymökningen beror på att hemoglobinet späds ut är det naturligt att HB-värdet sjunker under andra trimestern, mot slutet av graviditeten ökar det igen. Det är inte ovanligt att kvinnor har ett Hb-värde på 70-110 g/l men det är sällan så lågt att det behövs extra blod, ett bra sätt att förebygga järnbrist är att äta järntabletter.

Blodtrycket sjunker under andra trimestern och det är vanligt att undertrycket, det diastoliska trycket, sjunker upp till 20 enheter (mm Hg). Blodtrycksnivån är ett viktigt observandum, det bör inte stiga över 140/90 eftersom det kan vara ett tecken på begynnande havandeskapsförgiftning.

När livmodern växer ökar också dess tyngd, när kvinnan ligger på rygg kan trycket från livmodern bli så stort att den stora venen i ryggen snörps åt vilket orsakar vena cava syndrom vilet visar sig som illamående, svimningskänslor och svettningar. Genom att lägga sig på vänster sida minskar trycket och kvinnan mår bättre igen efter en liten stund.

Det är också vanligt att ben och fötter svullnar på grund av att den stora hålvenen utsätts för tryck. Även ute i huden förändras blodcirkulationen, kvinnan känner sig varm, blir rödblommig och lite varm om huden.