Runt vecka 10 brukar man få komma på sitt första besök hos barnmorskan, då är det bra om även den blivande pappan kan vara med. Under detta besök får man svara på frågor om sin hälsa och lite om familjesituationen. Barnmorskan berättar vad som kommer att ske vid framtida besök och både kvinnan och mannen får tillfälle att ställa frågor. Ett bra sätt att förbereda sig inför detta första besök är att skriva upp alla frågor på ett papper och ta med, ett annat är att prata med bådas föräldrar för att ta reda på eventuella ärftliga sjukdomar. Många vill inte berätta om sin graviditet innan de osäkra 13 veckorna gått på grund av att risken för missfall är som störst då, att fråga sina föräldrar om ärftlighet kan kännas besvärligt innan, men att ha berättat för någon kan vara till stor hjälp om det skulle hända.

Vid det första besöket brukar barnmorskan ta lite prov och göra några kontroller. Dessa är helt frivilligt att ställa upp på, man har alltid rätt att tacka nej till behandlingar. Barnmorskan tar blodtryck, urinprov för att spåra socker och äggvita, blodgruppering, tester för olika sjukdomar såsom röda hund och HIV, blodvärde (Hb) och på en del håll även ultraljud. I vissa fall, om kvinnan har någon speciell sjukdom eller har något annat problem kan barnmorskan göra ytterligare prover.

Efter några veckor brukar man få träffa en läkare som gör en gynekologisk undersökning och bekräftar graviditeten. Läkaren gör en bedömning av bäckenet, bedömer graviditetens längd samt gör en allmän hälsoundersökning där man också erbjuds provtagning för chlamydia

Chart Chart1

Någonstans mellan vecka 16 och vecka 20 erbjuds en ultraljudsundersökning, det är frivilligt att göra den men de flesta brukar gå dit. Under första halvan av graviditeten brukar man inte få göra så många barnmorskebesök om det inte finns särskilda skäl. Ungefär vid vecka 25 görs ett barnmorskebesök där hon kontrollerar blodtryck, fosterljud och mäter livmodern. Nu kan man alltså få höra sitt barns hjärtljud genom doppton, en mätare som fungerar ungefär som ett ultraljud. I allmänhet brukar man därefter få göra ytterligare sex besök. Det exakta antalet och tidpunkten varierar lite mellan olika ställen och mellan först- och omföderskor.

Här kan du höra hur hjärtljuden kan låta:
Hjärtljud 1
Hjärtljud 2
Hjärtljud 3
Hjärtljud 4