Det finns många olika faktorer som påverkar barnets födelsevikt. Orala preventivmedel är associerat med högre födelsevikt hos barnet. Ju större kvinnan är (längd, vikt och BMI) desto större barn får hon. Vid en jämförelse mellan vita amerikanska kvinnor och kinesiska kvinnor stämmer detta förhållande också.