Omogna kvinnor, unga kvinnor vars kroppar ännu inte riktigt är redo att bära och föda barn, löper risk att föda för tidigt. Mycket unga mammor, mammor som själva inte haft mens mer än ett par år, löper större risk att förlossningen ska starta i förtid. De löper också större risk att föda i förtid. Oftast beror det på att mamman själv inte är fullt utvecklad.