Barn eller foster?

Det här med var gränsen mellan foster och barn är en knepig fråga som bl.a. kompliceras av att definitionen är olika i olika länder. Enligt WHO ska alla barn födda efter 22 fullgångna veckor – eller som är minst 25 cm långa eller väger minst 500 gram, om dateringen är osäker – räknas som barn. Enligt svensk definition är barnet ett foster fram till och med 28 fullgångna veckor – om det föds dött. Den som föds levande kallas alltid barn. Från 23 fullgångna veckor kan en del barn räddas i dag, därför vill många läkare sänka gränsen till 20-22 veckor. WHO:s definition kolliderar med den svenska abortlagen. I Sverige får en abort i särskilda fall utföras fram till och med vecka 22. Skulle gränsen flyttas tillbaka några veckor skulle det kunna underlätta för de som drabbas av något av de fyrahundra så kallat sena missfall per år, fostren skulle då i stället kallas ”döda barn”. Detta skulle kunna göra sorgearbetet för dessa föräldrar lättare, bl.a. därför att det bara är ”barn” som enligt lag ska begravas – på de flesta förlossningsavdelningar kan man, om man vill, få begrava det döda barn som fötts före vecka 28 också.

Hur som helst; här kan du läsa om äggets utveckling till ett litet barn som är redo att födas!

Fram till och med embryots utveckling har jag använt ”relativ tideräkning”, d.v.s. jag har räknat från tidpunkten för befruktningen av ägget, under avsnittet om fostrets utveckling har jag använt det mer vanliga sättet att räkna.

Vecka för vecka – eller månad för månad

Veckorna på 9månader räknas som fullgångna veckor, d.v.s. dag 1 till dag 7 som är första veckan på graviditeten räknas som vecka 0 eftersom veckan inte är fullbordad ännu. Graviditetsmånaderna är i genomsnitt tio, fyra veckor var vilket är ett vedertaget sätt att räkna graviditetsmånader. Om inte annat anges så är måtten på embryot/fostret mätta på dess sitthöjd, d.v.s. från hjässa till stjärt.