Utländska studier har visat att bakteriell vaginos är en riskfaktor när det gäller för tidig födsel. En svensk studie visade att det finns ett samband mellan bakteriell vaginos tidigt i graviditeten och endometrit efter förlossningen. Det verkar också kunna finnas ett samband mellan bakteriell vaginos och för tidig födsel men det sambandet var inte helt tydligt.