Bakteriell vaginos och endometrit

Utländska studier har visat att bakteriell vaginos är en riskfaktor när det gäller för tidig födsel. En svensk studie visade att det finns ett samband mellan bakteriell vaginos tidigt i graviditeten och endometrit efter förlossningen. Det verkar också kunna finnas ett samband mellan bakteriell vaginos och för tidig födsel men det sambandet var inte helt tydligt.

Lämna ett svar