När man vill ta reda på vad den väntande kvinnan har för bäckenmått och bäckentyp görs en röntgenologisk bäckenmätning. Man tar två bilder, en sidobild där man kan mäta de sagittala måtten och en bild framifrån på vilken man mäter de sk. transversalmåtten.

Vad är bäckenträngsel?

Bäckenförträngning innebär att bäckenmåtten vid en bäckenmätning understiger normalmåtten (se bild nedan). Bäckenträngsel däremot innebär att förhållandet mellan föregående fosterdel och bäckenet inte stämmer överens, det har alltså inget med bäckenets mått i sig att göra, man kan jämföra med trängseln i en dörr när för många vill igenom ett litet dörrhål samtidigt. Bäckenförträngning brukar delas in i olika grupper beroende på vilken typ av förträngning man har:

  • allmänförträngt bäcken – alla mått är små och bäckenet har normal form, en orsak kan vara dålig nutrition under uppväxten och är vanligt hos kvinnor i U-länder.
  • plattförträngt bäcken – bäckenet blir förträngt i ingången (conjugata vera < 10 cm), detta kan man råka ut för om man haft rakitis så det är mycket ovanligt bland svenska kvinnor men kan ha drabbat kvinnor från vissa andra länder.
  • trattbäcken – trång utgång men normala ingångsmått, 1-4% av alla människor har en sådan bäckenform, orsaken är okänd
  • trafikskadade bäcken – skador efter trafikolyckor kan se ut på många olika sätt vilket kan göra dem svårbedömda.
  • osteomalacibäcken – deformerade bäcken, kan uppstå även bland vuxna vid dålig nutrition.
  • andra grupper – andra grupper som kan drabbas av bäckenförträngningar är de som har ryggradssjukdomar (scolios t.ex.) eller höftledssjukdomar.

Det är vanligare med trängsel i utgången av förlossningskanalen än i ingången av densamma.

Vad mäts?

Nedre delen av bäckenet ses som en enhet, därför summeras de tre måtten man får fram där när man ska avgöra bäckenets rymlighet.

Bäckeningången

1 och 3. Sned diameter (diameter obliqua) 12-13 cm

2. Tvärdiameter (diameter transversa) 13-14 cm

4. Sagittal ingång (conjugata vera) 11-12 cm

För bilden ovan gäller att siffrorna är medelvärden vid huvudbjudningar som man tog fram på 1950-talet. Människor i olika delar av världen har olika kroppsbyggnad, vi skandinaver hör till de längre folkslagen och de gränser som är satta för att räknas som bäckentrång kanske inte gäller på andra håll i världen.

De siffror som gäller här är:

  • conjugata vera bör vara minst 11 cm
  • summan av utgångsmåtten bör vara minst 31,5 cm

I första hand används bäckenmätning om det finns skäl att tro att det kommer att bli en sätesförlossning, en annan stor grupp som mäts är kvinnor som vid tidigare förlossning visat tecken på att vara trång i bäckenet.

Man kan uppskatta bäckenutgångens mått genom att mäta med handen, det görs inte särskilt ofta här i Sverige eftersom metoden är ganska osäker men i länder där man inte har så god tillgång till röntgenutrustning är det denna metod som används.

Sett över hela världen så finns det ett samband mellan kroppslängd och bäckenets storlek, här i Sverige är dock inte skillnaderna så påtagliga.

Bäckenutgången
1. Sagittal utgång 11-12 cm
2. Interspinalavstånd 10-11 cm
3. Tväravstånd mellan sittbensbågarna (intertubaravstånd) 11 cm

Teknik

Mätningen kan göras genom att en måttsticka sätts mellan benen innan bilderna tas, måttstickan syns på röntgenbilderna vilket gör att man kan beräkna måtten på sidobilden. Framifrån kan man ta skalenliga bilder och mäta med linjal direkt på bilden.

Förlossningsställning

I en del fall kan kvinnan föda vaginalt även om man konstaterat att bäckenet är lite trångt. Genom att försöka tänja på bäckenet kan det vidgas tillräckligt för att barnet ska kunna komma ut. Genom att stå på huk eller på alla fyra kan man åstadkomma den utvidgning som kan behövas (1-1,5 cm).

Kuriosa

Metoden för bäckenmätning utvecklades i Sverige.