I samkönade relationer är det av förklarliga anledningar inte så lätt att ”bli med barn”. Samtidigt som det inte är så lätt att bli gravid så kan det finnas andra problem att tackla innan och som andra inte behöver bekymra sig om. En del lesbiska kvinnor har samlag med män och blir gravida. Ibland är det av fri vilja men ibland sker det till följd av övergrepp. I vissa undersökningar är det till och med så att lesbiska kvinnor haft fler graviditeter än heterosexuella kvinnor och så många som två tredjedelar har gjort abort någon gång.

Det finns sju sätt att bli förälder: samlag, privat insemination, vald donator, oavsett donator, behandling utomlands, ensamståendeadoption eller gemensam adoption. Beroende på om man lever i ett registrerat partnerskap eller ej varierar förstahandsvalen, bland de som lever i ett registrerat partnerskap föredrar de flesta att adoptera medan de som inte lever i registrerat partnerskap föredrar insemination. Bland bisexuella är samlag förstahandsvalet. Många har barn från tidigare heterosexuella relationer.

Insemination kan vara en lösning. I en belgisk studie fann man att de flesta lesbiska par som ställde sig i kö för donatorinsemination hade ett bra socialt nätverk som huvudsakligen bestod av heterosexuella personer (familj, vänner, arbetskamrater). De var öppna om sin homosexualitet och upplevde att omgivningen var positiva till detta.

Par i den belgiska studien som övervägde andra alternativ än donatorinsemination var mer intresserade av att få information om donatorn och oftare inne på att ge barnet en gudfader. De som i första hand ville ha en donatorinsemination såg frånvaron av en fadersgestalt som mindre viktig och var inte lika intresserade av information om donatorn.

Sedan 2003 finns en lag som ger homosexuella rätt att adoptera. Att bli adoptivförälder medför stora hinder att ta sig över såväl när det gäller själva adoptionen som omgivningens attityder, därför är det ofta svårt att få till en adoption.