Antiinflammatoriska medel utan stereoider, NSAID, t.ex. Magnecyl, Treo, Ipren och Alindrin, kan enligt en svensk studie påverka fostret om det används tidigt under graviditeten. Hjärtfel och LKG-spalt var vanligare om kvinnan använt NSAID. För hjärtfel kunde man inte finna ett särskilt läkemedel men naproxen verkade öka risken för LGK-spalt. Vad som inte sägs är huruvida kvinnan bar på någon sjukdom som gjorde att hon var tvungen att ta läkemedel och som kanske var den egentliga orsaken till felet hos barnet. Dessa läkemedel anses annars vara relativt säkra men det kan vara bra att konsultera en läkare om man är osäker.