Anti-fosfolipid-syndrom (APS) är relativt nyligen definierat. APS karaktäriseras av arteriell eller venös trombos (propp), upprepade missfall, trombocytopeni samt förekomst av antifosfolipidantikroppar. Det kan uppstå som en primär åkomma, där man för övrigt är helt frisk, men är också vanligt vid SLE. Vad som händer är att kvinnan utvecklar antikroppar mot negativt laddade fosfolipider eller fosfolipidbindande proteiner. Tromboser kan uppstå i alla slags vävnader och blodkärl. I samband med graviditet är det vanligare med missfall eller för tidig födsel om man har APS. Genom att behandla förebyggande med antikoagulationsmedel, läkemedel som hämmar proppbildning, kan man minska riskerna under graviditeten.