Slemhinnorna i luftvägarna svullnar under graviditeten. Det visar sig ofta som svårigheter att andas genom näsan. Antalet andetag per minut ökar något. Det blir lättare för kroppen att ta till sig syrgas vilket i sin tur gör det lättare att transportera koldioxid från barnet till kvinnan.