Alkohol går över till fostret via blodet i moderkakan vilket gör att barnet omedelbart när kvinnan dricker får samma koncentration av alkohol i blodet som kvinnan har. Eftersom fostret har en långsammare förbränning än kvinnan stannar alkoholen kvar längre i dess blod. Ytterligare en effekt av alkohol är att den har en muskelavslappnande effekt som även påverkar livmodern.

Hur många kvinnor dricker för mycket?

Man räknar med att nära 2% av alla gravida dricker uppemot två flaskor vin varje dag, av dessa storkonsumenter dricker 4% mer än en kvarting starksprit varje dag.

Risker

Risker för kvinnan är bl.a. ökad infektionsrisk, placentaavlossning och värkstormar. Barnet riskerar bl.a. missbildningar, framförallt i ansiktet, tillväxthämning, utvecklingsstörning och för tidig födsel.

Fetalt alkoholsyndrom

Barn till alkoholiserade kvinnor löper risk att drabbas av fetal alcohol syndrome (FAS). Det var i slutet av 1960-talet som sambandet mellan alkohol och FAS fastställdes och idag föds det ca 50-100 barn per år med FAS. Tecken på FAS är tillväxthämning, psykisk och mental utvecklingsstörning samt missbildningar i ansikte och andra organ.

Alkoholskador behöver inte visa sig som fullt utvecklad FAS utan drabbar fler barn i dess mildare former såsom koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter. Detta kallas fetala alkoholeffekter (FAE). Barn som drabbas av detta är hyperaktiva och växlar snabbt i humör.