Antalet aborter sjönk från 32 117 under 1996 till knappt 31 300 1997. Det innebär att minskningen var ca 2%. Störst var minskningen bland unga tonåringar och i åldersgruppen 20-29 år. Minskningen var mycket ojämn över landet och minskningen i antalet tonårsaborter var störst i Uppsala, Dalarnas, Jämtlands och Norrbottens län, aborterna ökade i antal i Skaraborgs och Gävleborgs län. Vanligaste abortmetoden är abortpiller (medicinsk abort). Abortregistret innehåller inga uppgifer om orsakerna till aborten, därför är dessa okända.