Det totala antalet aborter ökade under år 2002 till drygt 33 300, jämfört med 31 772 under 2001. Tonårsaborterna ökade mest (12 procent) och har nu gått upp med nästan 50 procent under den senaste sjuårsperioden. De ökande födelsetalen drar även upp abortstatistiken, så även om antalet ökar så ökar inte andelen aborter. Som vanligt är frekvensen av tonårsaborter höga i storstäderna, men stora ökningar märks främst i Jönköpings, Västmanlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Övergången till allt större andel medicinska aborter har fortsatt under året, men stora regionala skillnader kvarstår fortfarande.